Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

< ΒΙΒΛΙΟ Λίφτινγκ στα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4612834 

Βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Συγγραφέα (έως 35 ετών), Βραβείο Εφηβικού/Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, Βραβείο Εικονογραφηµένου Παιδικού Βιβλίου, Βραβείο Μετάφρασης έργου της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας στα νέα ελληνικά, Ειδικό Θεµατικό Βραβείο για βιβλίο που προάγει τον διάλογο για ευαίσθητο κοινωνικό ζήτηµα. Αυτά είναι τα πέντε νέα λογοτεχνικά βραβεία που θέσπισε το υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, κάνοντας πράξη τη σχετική δέσµευση του υπουργού Παύλου Γερουλάνου για αναµόρφωση των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας και των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Εργου. Το υπουργείο ανακοίνωσε και αλλαγές στη διαδικασία: για πρώτη φορά καθορίζεται χρόνος έναρξης των εργασιών των Επιτροπών (Μάιος), χρόνος ανακοίνωση για τις βραχείες λίστες (Οκτώβριος)

και χρόνος ανακοίνωσης (Νοέµβριος) και απονοµής των Βραβείων (∆εκέµβριος). Καθιερώνεται επίσης η υποχρέωση δηµοσίευσης αιτιολογηµένης έκθεσης η οποία θα αξιολογεί τη στάθµη και τις τάσεις της ετήσιας λογοτεχνικής παραγωγής. Επιπλέον, θα δηµοσιεύεται το σκεπτικό των αρµόδιων Επιτροπών καθώς και η γνώµη της µειοψηφίας. Σηµαντική αλλαγή είναι ότι τα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία θα µπορούν πλέον να απονέµονται τόσο σε έλληνες πνευµατικούς δηµιουργούς όσο και σε δηµιουργούς που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα αλλά γράφουν στην ελληνική γλώσσα. Εξάλλου, το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας µετονοµάζεται σε Μεγάλο Βραβείο Γραµµάτων ώστε να είναι δυνατή η απονοµή του και σε µεταφραστές για τη συνολική τους προσφορά στα Γράµµατα. Αντίτυπα των βραβευµένων βιβλίων που αγοράζονται από το υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού θα αποστέλλονται σε ειδικά καταστήµατα κράτησης ενηλίκων και ανηλίκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου